tren
Boyner Grup
Home Sorumluyuz Taahhütlerimiz

un-united-nations-flag

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Boyner Holding, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladı bu sözleşmeye istinaden insan hakları, sendikalı olma hakkına saygı göstermek, zorla çalıştırma önlenmesi, çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi, işe alımda ayrımcılığın önlenmesi, çevreyi koruma, yolsuzlukla mücadele gibi konuları içeren 10 temel ilkeye uyma taahütünde bulundu.

unwomen

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Sözleşmesi (UNWOMEN):

Sözleşmede kadının güçlendirilmesi için kurumsal liderlik, fırsat eşitliği, sağlık ve güvenlik temini, eğitim fırsatlarında eşitlik, ölçme ve raporlama, tedarik zincirinde yaygınlaştırılma ve örgütlenme haklarının garanti edilmesi olarak 7 temel prensip açıklanmış ve şirketlerin bunları yerine getirmelerini taahüt etmeleri istenmiştir. Boyner Holding 2011 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Sözleşmesi ‘ni imzalayarak taahhüt eden şirketlerin arasına girdi ve imzacı şirketlerden biri olmasıyla iş ortamına 7 temel ilkeyi adapte etmeye odaklandı.

iklim-platformu

 

 

 

 

İklim Platformu:

İklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolunda yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla kurulan İklim Platformuna, Boyner Holding 2012 yılında üye oldu. Boyner Holding İklim Platformuna üye olarak, üye olan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu “Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’na da katılmış oldu.

1331039284

 

 

 

 

 

 

Fırsat Eşitliği Modeli:

Boyner Grup Şirketleri 2011 yılında Fırsat Eşitliği Modelini imzalayarak projenin ana kriterleri olan Yönetim Kurulu & İcra Kurulu seviyesinde cinsiyet eşitliğinin taahütü ,İnsan Kaynakları politikalarında cinsiyet eşitliği, Çalışanların cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması, Pazarlama iletişiminde cinsiyet ayrımcılığına neden olunmaması başlıklarına uyacaklarının taahhütünde bulundu. Fırsat Eşitliği Modeli, şirketler için fırsat eşitliği sertifikasyonunu beraberinde getirmekte ve bağımsız bir kurum tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu denetlenmektedir. Bunun doğrultusunda, Boyner Grup’un Ocak- Mart 2012 döneminde E&Y tarafından denetimi yapıldı ve denetim raporunda Boyner Grup’un genel kamuoyunda kadın erkek eşitliğine yönelik algıyı yükseltmek açısından başarılı bulunduğu belirtildi.

Binalarda Enerji Verimliliği:

SKD, Dünyadaki enerjinin yüzde 40’ını kullanarak iklim değişikliğini olumsuz yönde etkileyen binalarla ilgili olarak iş dünyasına ve tüm kurumlara çağrıda bulundu. Boyner Holding, SKD üyesi şirketler ile beraber “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi” isimli belgeye imza attı. Binalarda enerji kullanımının yüksekliğine dikkat çeken ve enerji kullanımını düşürmeyi amaçlayan bildirgeye atılan imza ile birlikte Boyner Holding Binalarda Enerji Verimliliği çalışma grubunun bir üyesi haline geldi.

Yorumlarınız: