tren
Boyner Grup

Yatırımcı İlişkileri Takvimi

  • 3 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi 10.05.2018
  • 6 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi 20.08.2018
  • 9 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi 09.11.2018
  • 12 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi 11.03.2019

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Taliye YEŞİLÜRDÜ

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü

Tel : +90 (212) 366 89 84
Fax : +90 (212) 345 09 20
email : yatirimciiliskileri@boynerperakende.com
yatirimciiliskileri@altinyildiz.com.tr
tyesilurdu@boynergrup.com
Adres : Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No: 14  Kat: 15  34398  Maslak / İstanbul

Söz konusu bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmekte, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte; yönetim kuruluna raporlama yaparak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

  • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
  • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
  • Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  • Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
  • Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
  • Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.