6 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi

6 Aylık SPK Konsolide Finansallar için son gönderim tarihi