Birleşmiş Milletler – Kadının Güçlenmesi İlkeleri Sözleşmesi (Women Empowerment Principles)

Birleşmiş Milletler – Kadının Güçlenmesi İlkeleri Sözleşmesi (Women Empowerment Principles)