Boyner Grup Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Boyner Grup Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Boyner Grup’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi anlayışımızın temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturur. İnsan onuruna yakışan iş ortamları, çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir tedarik zinciri, inovasyon, topluma yatırım ve kurumsal gönüllülük ana başlıkları altında topladığımız raporumuzu iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Sadece işimiz için değil insanlığın, hatta dünyamızın devamı için çok önemli bulduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ve performansımızı geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm paydaşlarımızla “Sürdürülebilirlik Raporu”muz içinde paylaşıyoruz.

Bizler çalışmaya, üretmeye, değer ve fark yaratmaya devam ederken çevreye, topluma ve insanlığa etkimize her zamankinden fazla dikkat etmek zorundayız. Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik için tüm insanlığa ve toplumlara önemli hedefler koyuyor. Boyner Grup olarak tüm iş yapış şekillerimizi bu 17 amaca destek olacak şekilde organize ediyoruz. Yıllardır işimizin çevresel etkilerini sadece kendi mağazalarımız ve fabrikamızda değil tedarik ekosistemimiz ve dağıtım kanallarımızda da yönetme prensibiyle çalışıyoruz. İşyerinde demokrasi uygulamalarımız, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımız, STK’larla işbirliklerimiz, dezavantajlı topluluklara ve girişimcilik ekosistemine sağladığımız desteklerle çalışanlarımız, müşterilerimiz, sektörümüz ve tüm toplum nezdinde pozitif etkimizi artırma stratejimizi titizlikle uyguluyoruz. Boyner Grup’taki güçlü kurumsal yönetişim geleneğimizi, sürdürülebilir değer yaratma anlayışıyla güçlendirmeye ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz.

Boyner Grup Sürdürülebilirlik Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.