Çalışan Katılımı

Çalışan Katılımı

Boyner Grup’ta, iş süreçlerinin temel bileşenleri olan çalışanlar ile iletişim başlığı altında çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Çalışanlara farklı kanallar aracılığı ile ulaşarak yıl içerisinde yapılan bütün çalışmalar ve grubun güncel haberleri iletiliyor. Çalışanlar iç ve dış iletişim kanalları aracılığı ile bilgilendiriliyor, görüş ve önerileri alınıyor. İç iletişim platformu olan “Boynerişim” aracılığıyla tüm grup çalışanları ile; grup şirketlerindeki mevcut açık pozisyonlar, şirketlerin bireysel başarıları, çalışana özel kampanyalar, kurum tarihi ve yöneticileri hakkındaki bilgiler, düzenlenen konferanslar, kurumsal sorumluluk alanında yapılan projeler ve gönüllülük etkinleri hakkındaki en güncel haber ve bilgiler paylaşılıyor.


Boyner Grup’ta yönetim anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturur. Tüm grup şirketlerimizde çalışanların kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim” ortamı desteklenir. Her bir çalışanın kendi işi ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmasının grubu geliştireceğine inanırız. Çalışanların görüş ve önerilerini iç iletişim kanalları üzerinden paylaşmalarını teşvik ederiz. Çalışma ortamında yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda bütün çalışanlar, statü ayrımı yapılmaksızın, eşit koşullarda dinleriz.


Çalışan haklarının tesisi ve çalışan haklarının ötesine geçerek insan haklarını çalışma ortamlarında ve tedarikçilerde tesis edilmesini, “iş yerinde demokrasi” ilkemiz kapsamında ele alıyoruz. İnsan onuruna yakışan iş ve iş ortamlarını tanımlamak ve uygulamak hedefimiz. Eşitlik ilkesinin tüm kimlikler için sonuçlarda adalet getirmesini önemsiyor ve bunu sağlamak için gerekli mekanizmaları işletiyoruz.


Boyner Grup’ta ve tedarik ağımızda çalışanların yurttaşlık hakkı olan örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı tanınır ve çalışanların söz konusu hak talepleri için uygun ortamlar sağlanır.