Mustafa Türkay TATAR

Türkay Tatar, ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. Bilgi Üniversitesi’nde İş Hukuku yüksek lisansını tamamladı. Tatar, hazine bölümünde başladığı bankacılık kariyerini çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, en son Demirbank Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu ile sonlandır- dı. 2001’den sonra Cıngıllıoğlu Grubu’nun finans şirketlerinin tümünün hazinesini yönetti. 2005 yılında girdiği Arçelik’te Finans Direktörü olarak görev yaptı. 2011 sonu itibarıyla Boyner Holding Başkan Yardımcısı olarak gö- rev alıyor. Türkay Tatar, 9 Ocak 2014 tarihinde Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu’na atandı.