Nar Taneleri

Nar Taneleri

Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar


2009 yılında başlayan Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar projesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Boyner Holding ve bağlı ortaklıkları tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ortaklığında, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliği ile hayata geçti.


Nar Taneleri


Nar Taneleri – Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar projesi; toplumda sosyal ve ekonomik dışlanmaya maruz kalan ‘Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ yetiştirme yurtlarında yetişmiş, 18–24 yaş arası lise ve üniversite mezunu genç kadınların; eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesini, kişisel gelişimlerini ve iş arama becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına hazırlanmalarını amaçladı. Nar Taneleri, özel sektör tarafından “yetiştirme yurtlarında” uygulanan kadın odaklı ilk proje oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje seçilen Nar Taneleri, birçok ulusal ve uluslararası ödüle de layık görüldü.


İlk 5 yıl (2009-2014) yetiştirme yurtlarında yetişen 160 genç kadına kişisel gelişimden, akademik başarı desteğine, yüksek öğrenime hazırlıktan meslek seçimi danışmanlığına kadar pek çok alanda eğitimler sunuldu ve genç kadınlar bir mentörlük programıyla desteklendi.


2014-2016 yılları arasındaki ikinci dönemde ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda (sevgi ve çocuk evlerinde) görev yapan 370 bakım personeli, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve öğretmenleri kapsayan bir çalışma yaptık. Çocukların yetiştirilmesinde kişisel bilgi ve yetkinliklerinin artırılması ve 18 yaş altı çocukların yetiştirilmesinde güçlendirme yaklaşımı ile eğitici eğitimleri yaparak Nar Taneleri projesini, sürdürülebilir bir programa dönüştürdük. Yani eğitmenleri eğittik ve süreci yurtlardaki paydaşlarımıza devrettik.


Proje katılımcılarımız, paydaşlarımız, eğitim personeli, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanları ile birlikte projeye katılan ve etki alanında olan 69 ilde yaklaşık 40.000 kişi bulunuyor. Proje dahilinde çalışmalara katılan genç kadınlardan %88 istihdama katıldı, proje süresınce eğitimine devam eden sayısı %15’e kadar yükseldi ve bugün verdiği mezunlardan %5’i eğitime devam ediyor.


Projenin Sürdürülebilir Etkisi: Projede birlikte çalışılan genç kadınlar çok kardeşe sahiptir ve yurtta birlikte büyüdükleri diğer çocuklar ile iletişim içindedirler. Verilen destek bu genç kadınların yakın çevrelerine aktarabilecekleri niteliktedir ve bu konuda teşvik edilmektedirler. Ayrıca kurumlar arası diyalog, kurumların birbirleri ile iş yapma alışkanlıklarını da geliştirmiştir.


Proje, mevcut faaliyeti meslek elemanları eğitimi ile ürettiği bilgiyi diğer cinsiyet ve yaş gruplarına da yaygınlaştırmaktadır.


Nar Taneleri Projesi;

• AMPD 2010 ödülleri’nde mansiyon,
• ÖSGD “Gönülden Ödüller” 2010’da finalist,
• Çalışanların Gönüllülüğü Avrupa Ödülleri’nde INOVASYON,
• Avrupa Komisyonu ve CSR Europe tarafından Avrupa Çağında “iyi örnek” dereceleri ile onurlandırılmıştır.

Nar Taneleri Nar Taneleri