Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%)
Boyner Holding A.Ş. 110.293.939,72 42,80
Mayhoola for Investments LLC 109.975.819,61 42,68
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım* 37.430.240,67 14,52
Toplam 257.700.000,00 100,00

* Diğer kısmında yer alan 2.872.088,44 TL nominal değerli, Şirket sermayesinin %1,11’ine tekabül eden kısım Boyner ailesi fertlerine aittir.