Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%)
Boyner Holding A.Ş. 281.491.354,71 42,80
Mayhoola for Investments LLC 354.804.584,77 53,95
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım* 21.404.060,52 3,25
Toplam 657.700.000,00 100,00

* Diğer kısmında yer alan 7.330.122,27 TL nominal değerli, Şirket sermayesinin %1,11’ine tekabül eden kısım Boyner ailesi fertlerine aittir.