Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%)
Boyner Holding A.Ş. 281.491.354,71 42,80
Mayhoola for Investments LLC 355.755.879,68 54,09
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım* 20.452.765,61 3,11
Toplam 657.700.000,00 100,00

* Diğer kısmında yer alan 7.330.122,27 TL nominal değerli, Şirket sermayesinin %1,11’ine tekabül eden kısım Boyner ailesi fertlerine aittir.