Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite

Komite Üyeleri

Komitedeki Görevi

Niteliği

Denetimden Sorumlu Komite

Sabri Metin Ar

Başkan

Bağımsız Üye

Tayfun Bayazıt

Üye

Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sabri Metin Ar

Başkan

Bağımsız Üye

Hasan Arat

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Taliye Yeşilürdü

Üye

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

Tayfun Bayazıt

Başkan

Bağımsız Üye

Sait Ergun Özen

Üye

Yönetim Kurulu Başkanı

Bernard Barbour

Üye

Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sabri Metin Ar

Başkan

Bağımsız Üye

Hasan Arat

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi


Komitelerin Çalışma Esasları