Değer Zinciri

Değer Zinciri

TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ


Tedarik zinciri sürdürülebilirliği üretim ve hizmet ağımızın temelini oluşturuyor. Bu alandaki çalışmalarımızı tedarik ağımızın sosyal uygunluğunu sağlayacak şekilde devam ettiriyoruz. 


Amacımız;


 • * Ürünlerimizin üretim sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini iyileştirmek,

 • * Uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmak,

 • * İşin sürekliliğini sağlamak, marka bütünlüğünü korumak,

 • * Etkin kaynak ve işletme maliyetlerinin yönetimini yapmak, tedarikçilerimizin de yapmasını teşvik etmek.


“Temiz üretim ilkeleri”, “çalışan hakları” ve “kimyasal güvenliği” kapsamında, tedarikçilerimizin standartlara uygunluğunu sözleşmeler düzeyinde takip eden grubumuz, 2013 yılında sosyal uygunluk denetimlerine başladı. Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin üretim süreçlerini kontrol etmek, ürünlerimiz için tedarikçilerimizin kullandığı malzemelerin müşteri sağlık ve güvenliğine uygunluğunu sağlamak için satın aldığımız ürünlerin yaşam döngülerinin analizi ve üretim koşullarının çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygunluğunu sözleşmelerimizin yanında Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibimizin yönetiminde denetimler ile doğruluyoruz. Tüm bu faaliyetler sonucunda, eksik ve yetersiz olduğunu tespit ettiğimiz konularda olumlu eylemde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenleyici aksiyon planları hazırlıyoruz.


SOSYAL UYGUNLUKDeğer Zinciri


Yönetim Sistemleri


 • * Yasal belgeler
 • * Çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların yönetime katılım mekanizmaları
 • * Çalışma sözleşmeleri
 • * Çalışma kayıtları

Çalışan Hakları, Sağlığı ve Güvenliği


 • * Çalışma saatleri ve izinler
 • * Ödemeler ve sosyal faydalar
 • * Ayrımcılık yapmama politikası
 • * Gebe ve genç işçilerin çalışma koşulları
 • * Çocuk işçi ve zorla çalıştırma
 • * Tıbbi hizmetlere erişim
 • * Servis güvenliği
 • * Yangın güvenliği
 • * Bina güvenliği
 • * Kimyasal güvenliği
 • * Elektrik güvenliği
 • * Makina güvenliği
 • * Atık yönetimi enerji ve su yönetimi
 • * İş yeri temizliği