Değerler

 • Müşteri Mutluluğunu Esas Alırız

  Müşterinin beklentisinin üzerinde yaratıcı ürün, hizmet ve deneyim sunmaya odaklı olmak; müşteriye dokunan her noktada, o noktanın fonksiyonu doğrultusunda gelişim sağlamak; her davranışında müşteriye önemini ve önceliğini hissettirmek bizim için esastır.

 • Yaratıcıyız

  Yaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetme ve uygulama yeteneği; denenmemiş, yapılmamış olanları düşünüp uygulamak; iş yapış tarzını sürekli değerlendirip geliştirmek; yönetilen ekipte yeni fikirlerin doğmasını desteklemek; “Neden olmasın?” diye sorabilmek bizim en önemli özelliğimiz.
  Yenilikçiliğimizin esin kaynağı ise müşterilerimiz.

 • Cesuruz

  Hızlı karar verebilmek, gerektiğinde esnek davranabilmek; değişime olumlu yaklaşmak ve desteklemek; koşullar gerektirdiğinde zaman kaybetmeden değişmek, değiştirmek bizi biz yapan değerlerimiz arasında.

 • Tutkuluyuz

  İstekle çalışmak, işinin liderliğini yapmak; ekibi için motive edici, ilham veren ortamları yaratmak; olumlu tutum sahibi olmak ve ekibine yansıtmak; hedeflerine odaklanmak, coşkuyla ve keyifli çalışmak, Boyner Grup çalışanlarının temel özelliği.

 • Sürekli Öğreniriz

  Sürekli öğrenmek, kendi uzmanlık bilgilerini sürekli güncel tutmak ve diğerlerini geliştirmek ve yetiştirmek; öğrenmenin yanında öğretebilmek; çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek işlerin ne yöne gidebileceği konusunda vizyon yaratmak; işinin, ekibinin ve kendinin daha verimli olmasını sağlamak, Boyner Grup çalışanlarının olmazsa olmazı.

 • Sorumluluk Sahibiyiz

  Topluma katkı sağlamak, katkı sağlamaya destek olmak; ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve topluma yönelik etik, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla “İyi insan, iyi çalışan, iyi vatandaş” olmak; davranışlarının ve eylemlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklarının farkında olarak işini yürütmek, Boyner Grup çalışanının vazgeçilmezi.

 • Büyük Bir Aileyiz

  Daima iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve iş birliği esasıyla çalışmak; tüm Boyner Grup çalışanlarının performansları dışında herhangi bir farklılık gözetilmeden çalışmasına, yükselmesine, gelişmesine sürekli olarak fırsat vermek; ailenin güvenilirliğini, sıcaklığını, keyfini yaşamak ve yaşatmak bizim için büyük önem taşıyor.