ISG

ISG

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği


Çalışanlarımız için insan onuruna yakışan, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını tesis etmek iş yapış biçimimizde önceliklerimizden biri.


Yıl içerinde düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerde çalışanlarımıza “İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği” hakkında bilgilendirme yapıyor ve günlük çalışma ortamlarında önem teşkil eden konular için farkındalık yaratıyoruz.


Yaptığımız bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını Grup içerisinde oluşturduğumuz iç yayınlarımız ile destekliyoruz; yayınlarımız yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği sorumlulukları, çalışanların sorumluluklarını ayrı ayrı ele alıyor, ayrıca ziyaretçilerimize de yönelik bilgilendirici kartlar ile onların İSG tedbirlerimizi bilmeleri ve uymalarını sağlıyoruz.


Çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme ve eğitimler,yöneticlermize yönelik sorumluluk ve yetkiler ayrıca dijital ortamda da e-leraning vb araçlara dönüştürülerek çalışanlarımızın tamamının erişimi sürekli olarak sağlanıyor.


Boyner Grup’ta tüm şirketlerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yazılım üzerinden kayda alır ve anlık durum raporu ve planlama için gerekli verileri sağlayabilirler.