Contact

Contact

Taliye YEŞİLÜRDÜ
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü


Tel : +90 (212) 366 89 84

Fax : +90 (212) 345 09 20

email : yatirimciiliskileri@boynerperakende.com
yatirimciiliskileri@altinyildiz.com.tr
tyesilurdu@boynergrup.com

Adres : Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza No: 14 Kat: 15 34398 Maslak / İstanbul

Söz konusu bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmekte, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte; yönetim kuruluna raporlama yaparak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.


Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;


  • * Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
  • * Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
  • * Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  • * Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
  • * Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
  • * Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.