Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

BOYNER GRUP’TA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Boyner Grup’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi anlayışımızın temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılık oluşturur.

İnsan onuruna yakışan iş ortamları, iş yerinde demokrasinin tesisi, çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir tedarik zinciri, topluma yatırım ve müşteri mutluluğu ana başlıkları altında topladığımız sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, iç ve dış paydaşlarımızın, sürdürülebilirlik politika ve uygulamalarımıza katılımını sağlayacak, katkı ve değerlendirmelerini alacak platformlar yaratarak gerekse üye olduğumuz platformlar üzerinden diyaloğa geçerek planlıyor ve uyguluyoruz. Sürdürülebilirliği tüm değer zincirimizde yaygınlaştırmak için 2013 yılından bu yana tedarik zincirimizde de farkındalık yaratan eğitimler, danışmanlık hizmeti, denetim faaliyeti ve düzenleyici aksiyon planları ile etkimizi yaygınlaştırıyoruz.


Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimizi 4 ana başlık altında yürütüyoruz:


* Toplumsal Etki

* Çevresel Etki

* İşyerinde Demokrasi

* Değer Zincirimiz

Global Compact

Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEPS)