Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” İşyerinde Demokrasi Kültürümüzün Parçası


Boyner Grup olarak “iş yaşamında cinsiyet eşitliği” konusunu bir ‘kadın-erkek eşitliği’ meselesi olarak değil ‘demokrasi’ meselesi olarak görüyoruz. Bu bakış açımızı yaygınlaştırmak için İnsan Kaynakları ile Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik departmanlarının liderliği ve çalışanlarımızın katılımıyla kadın istihdamı konusunda pek çok çalışmaya imza attık ve iş yeri uygulamalarımızla örnek olmayı hedefledik. Her tür ayırımcılık hali üzerine bilgilendirmeler, eğitimler yapıyor; aksi durumlarda Etik Kurul’larımızı devreye sokuyoruz.


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği


Eşit Davranma İlkemiz


Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz.


Boyner Grup olarak işe alımdan başlamak üzere, iş ilişkilerinden ücretlendirmeye, eğitimlere eşit katılım hakkından terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarına kadar tüm süreçlerde fırsat eşitliği sağlıyoruz.


Fırsat Eşitliği


Boyner Grup çalışma ortamlarında, işe alım sürecinde verilen ilanların, mülakatlarda adaylara sorulan soruların, iş yaşamında kariyer planlamasının, çalışanların eğitim gelişim planlamalarının fırsat eşitliğini tesis edecek şekilde uygulanmasına özen gösteriyoruz.


Boyner Grup’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği


* Boyner Grup Yönetim Kurulu Kadın Üye Oranı: %50

* Kadın Çalışan Oranı: %46

* Merkez kadro çalışanları içinde kadın çalışan oranı:%44

* Mağaza çalışanları içinde kadın çalışan oranı: %46

* Mavi yaka çalışanlar içinde kadın çalışan oranı: %38

* Kadın yönetici oranı: %43

* Eğitim ve gelişim çalışmalarına katılanlar içinde kadın çalışan oranı:%50